Voorwaarden

Succes met regels!

Voorwaarden

UNIFORME VOORWAARDEN HORECA

Fletcher Sports & Events hanteert de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage.

Huisregels

Elk team is verplicht de Fletcher Sports & Events / Fletcher Hotels huisregels na te leven.